เกี่ยวกับเรา รู้จักเจด ดราก้อน
เจด หมายถึง หยก ชาวจีนโบราณถือเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์ (Stone of Heaven) ช่วยส่งเสริมโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง และมั่งคั่ง

ดราก้อน ทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ แปลว่า มังกร มังกรเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นสัตว์แห่งเทพเจ้าในสรวงสวรรค์ โดยเฉพาะมังกรจีนที่มีกงเล็บ 5 เล็บ ถือเป็นจักรพรรดิ หรือฮ่องเต้ ผู้เป็นโอรสจุติมาจากสวรรค์ เป็นความยิ่งใหญ่และอุดมสมบูรณ์

“เจด ดราก้อน” พิถีพิถันใส่ใจในอาหารจีน เพื่อให้ผู้ที่ลิ้มรสรู้สึกถึงความอร่อยมีระดับ ตำรับจักรพรรดิ